През нощта двама рибари били нападнати от комари. Бързо се скрили в палатката...
|

Вицове за Рибари

През нощта двама рибари били нападнати от комари. Бързо се скрили в палатката. След малко единият се показал навън, за да види какво е положението и видял да се приближава рояк светулки.
- Ужас! - извикал той на приятеля си. - Връщат се да ни търсят с фенери!