Заедно умират един поп и един шофьор. Господ ги посреща и с най-големи почести е...
|

Вицове за Разни

Заедно умират един поп и един шофьор. Господ ги посреща и с най-големи почести е шофьора. Попа се чувства засегнат: Господи, защо така.. цял живот съм ти служил. Господ му отговаря:
- Да, но на твоите проповеди всички спяха.. а той като караше всички се молеха и кръстеха...