Единица мярка за интелигентност: "ционер"...
|

Вицове за Полицаи

Единица мярка за интелигентност: "ционер".
Равнява се на интелигентността на букова талпа с дебелина 3 сантиметра, небоядисана.
Съответно, една хилядна от това: един "мили-ционер".