От бунта на машините ще ни спасят лелките от счетоводството...
|

Вицове за Счетоводители

От бунта на машините ще ни спасят лелките от счетоводството.
Излизаш от укритието, виждаш блокиралия Скайнет и там леля Миче:
- "Ама аз нищо не съм натиснала."