Влизам следобед в счетоводството никой...
|

Вицове за Счетоводители

Влизам следобед в счетоводството - никой… Влизам във Фейсбук - оп-п-па! Счетоводството!