Разпространение на небесните вълни

Пречупване в йоносферата

Пречупването настъпва, когато скоростта на вълната се промени. Вълната винаги се огъва към по-бавната скорост. Радиовълните се ускоряват в йоносферата, така че са склонни да се огъват обратно към Земята. Количеството на пречупване зависи от три основни фактора:

  • плътността на йонизацията
  • честотата и
  • ъгъла, под който вълната навлиза в слоя.

Йонизационна плътност