Йоносферата, йонизация и рекомбинация

Йоносферата е областта на атмосферата, която се простира от около 50 километра над повърхността на Земята до около 500 километра. Състои се от няколко слоя електрически заредени атоми, наречени йони, образувани чрез процес, наречен йонизация.

 

Йонизация