От серията найкратки вицове:Беден митничар...

Вицове за Разни

От серията най-кратки вицове:
Беден митничар