Един стар пияница решил да уринира до едно дърво...

Вицове за Пиянски

Един стар пияница решил да уринира до едно дърво, през това време минали две момичета и едната възмутено изпищяла, а пияницата се обърнал и казал:
- Минавайте спокойно момичета, аз го държа!