Вицове за Негри

Отива англичанин в Южна Африка на екскурзия. Като всеки изпълнителен човек първо минава през посолството и пита за особеностите по време на пребиваването си там.
- Няма никакви специални изисквания - отговаря му консула - само трябва да си купиш една пушка и видиш ли негър да го гърмиш.
И англичанинът, нали си е изпълнителен, влиза в първия магазин за пушки и си купува една. Докато излиза от магазина, вижда четирима негри да носят един бял на носилка. Вдига англичанинът пушката и БАМ - събаря единият негър. Носилката се обръща, белият се търкулва в прахта, става и се отупва.
- Ей, мамка му, днес за трети път пукам гума.

Негър пълзи през пустинята. Умира от жажда. С последни сили достигнал малка долчинка между дюните. Гледа бутилка. Сграбчил я с треперещи ръце и ... нищо. Бутилката празна. Отворил тапата с надеждата да намери поне капка вода, но не щеш ли, отвътре изкочил дух.
- Кажи бе, черен. Какво искаш – попитал духът. – Изпълнявам ти три желания отмах.
- Супер! Супер! – зарадвал се негърът. – Искам, първо, да стана бял. Второ, искам вода. Много, много вода. Студена вода. И трето, разбира се, искам жени. Много жени.
- Готово – казал духът и превърнал негърът в бяла тоалетна чиния в женска тоалетна.