Вицове за Ресторанти и барове
Мъж седял от обяд в кръчмата и пиел.
Стъмнило се и решил да си ходи. Когато опитал да стане, краката му не го слушали. Тогава той извикал:
– Келнер, донеси едно кафе!
Келнерът донесъл кафето и пияният го изпил. Пробвал пак да стане, но не успял.
– Келнер, донеси ми още две кафета!
Келнерът донесъл кафетата и пияният ги изпил и тях. Тогава той едва-едва станал и влачейки се тръгнал за вкъщи. Прибрал се и паднал на леглото, след което заспал. На сутринта телефона му звъннал:
– Ало?
– Аз съм келнера от кръчмата, в която бяхте снощи.
– И какво?
– Обаждам ви се за да ви питам, какво да правя с инвалидната ви количка…


Четирима мъже седнали да вечерят на една маса в луксозно заведение. Яли и пили на корем и по някое време сервитьорът отишъл при тях и им казал:
– Господа, сметката ви е точно 1000 лева.
– Ние, от ХЕИ, понякога правим доста внезапни проверки! – подхвърлил на сервитьора единият от сътрапезниците.
Сервитьорът отишъл при шефа си и след малко се върнал пак:
– Шефът каза, че сметката ви става 800 лева.
– Ние, от пожарната, също правим изненадващи проверки! – споделил друг от компанията.
Процедурата с шефа се повторила и сметката станала 500 лева.
– Ние, от Енергото, също си имаме нашите трикове! – споделил третият от компанията.
След поредния разговор с шефа, сметката вече станала 300 лева.
– Ами, може да са 300, но щом ги давате от сърце, ще ги вземем! – казал данъчният инспектор на сервитьора.

?>