Вицове за Програмисти

Защо е сложно да се пише софтуер, обяснение за филолози:
Представете си, че сте писател и поддържате проекта Война и Мир. По задание трябва да се напише нов епизод, в който Наташа Ростова се разхожда под дъжда в парка. Звучи просто - пишете "заваля дъжд", запис. Програмата гърми с грешка "Наташа Ростова умря". Започва се неколкодневно ровене - как е умряла, защо е умряла... Оказва се, че Пиер Безухов е бил в парка с обувки с гладка подметка, подхлъзнал се е в дъжда, изпуснал е пистолета си, пистолетът е гръмнал, куршумът е рикоширал в един стълб и е убил Наташа Ростова. Как може да се оправи това? Да смените обувките на Пиер Безухов? Да заредите пистолета с халостни патрони? Решавате да махнете стълба. Запис и нова грешка - "Поручик Ржевски умря". Оказва се, че в следващата глава поручикът се обляга на стълба, който току що сте махнали..


Знаете ли, че 13.09 е деня на програмиста.
Поздравления за всички Програмисти!
За справка:
Ден на програмиста - неофициалния празник на програмиста се отбелязва на 256-тия ден в годината. Числото 256 (2 на 8 степен) е избрано, защото може да се изрази с помощта на един байт. През високосните години този празник се пада на 12-ти септември, невисокосните - на 13-ти септември.
В традиционното отбелязване се включват - пиене, писане на глупави програми, мини игри и др.


?>