Вицове за Студенти

Семестриален изпит във Ветеринарния институт.
Професорът:
- Колеги, изпита ще е общ. В обора зад сградата има крава и бик. Аз отивам да пия кафе. Като се върна трябва да ми покажете, че сте накарали бика да осемени кравата.
След 15 минути Професорът отива в обора и изпада в шок.
Бикът лежи мъртъв на земята. Студентите - целите в пот и слама.
- Какво става тук, бе?
- Амиии… професоре …докато се опитвахме да сложим кравата по гръб и бикът умря от смях.


Изпит в университет. Тест с отговори "Да" или "Не". Времето почти изтекло, когато един от студентите извадил монета и започнал да я похдвърля. Всички студенти предали листата си, но само този с монетата останал на мястото си и продължил да я мята. Професорът отишъл при него и го попитал:
- Е, колега, ще предавате ли или не?
- Да, готов съм. Заповядайте. - отговорил студентът.
- А може ли да попитам какво правите с тази монета? - учудил се професорът.
- Правя си проверка.