Вицове за Семейство
Мъжът чете книгата - "Как да станете господар в дома си!" Вдъхновен, скача, отива в кухнята и забива пръст в гърдите на жена си:
- От този момент моята дума е закон! За довечера ще ми приготвиш разкошна вечеря, после ми приготвяш ваната, за да се разпусна. Изтриваш ми гърба и ми подаваш хавлията, ясно! После искам масаж и след товааа - познай кой ще ме облече и среше косичката?
Оная го гледа с изцъклени очи и изсъсква:
- Сътрудникът от погребалното бюро!