Песимистът отдавна не беше правил секс, а оптимистът беше правил, но отдавна.....

Вицове

Песимистът отдавна не беше правил секс, а оптимистът беше правил, но отдавна...