Секс всяка вече може да прави. Малко са тези които могат да направят баница...

Вицове

Секс всяка вече може да прави. Малко са тези които могат да направят баница.