Показва се един дъждовен червей от земята, а до него още един.- Добър ден!-...

Вицове за Животни

Показва се един дъждовен червей от земята, а до него още един.
- Добър ден!
- Какъв ти добър ден! Собствения си задник ли не позна?...