Рота от шопи. Командирът дава заповед:- Отляво надясно - преброй се!и почват:-...

Вицове за България

Рота от шопи. Командирът дава заповед:
- Отляво надясно - преброй се!
и почват:
- Първи!
- Я до него!
- Он до мене!
- Я сам до тех ...