Ти си истински мъж! - ми каза тя. Аха да се надуя и тя продължи.- От 6 месеца...

Вицове за Мъже и Жени

- Ти си истински мъж! - ми каза тя. Аха да се надуя и тя продължи.
- От 6 месеца чакам да забиеш два дюбела...
Тогава напълно осъзнах, че тя е истинска жена! От 6 месеца я чакам да ми каже, къде иска да сложи картините...