Циганин пред бара:- Бате, искам един неутрален сок, две минимални води, едно без...

Вицове

Циганин пред бара:
- Бате, искам един неутрален сок, две минимални води, едно без кафе, малък Джам бам и една руса Фанта!