Време е да хакнат брачния регистър, след него кредитния...

Вицове за Разни

Време е да хакнат брачния регистър, след него кредитния