Какво място смятате да заемете в нашата компания в близките пет години?- Бих...

Вицове за Работа

- Какво място смятате да заемете в нашата компания в близките пет години?
- Бих искал да заема такова място, от което никой да не вижда монитора на моя компютър.