Има десет признака, че жената "иска", но само един, че мъжът "може".....

Вицове за Разни

Има десет признака, че жената "иска", но само един, че мъжът "може"...

    ?>