Срещнали се Вълкът и Червената шапчица на една полянка, изяли баничките от...

Вицове за Червената шапчица

Срещнали се Вълкът и Червената шапчица на една полянка, изяли баничките от кошничката, изпили и винцето и като се метнали, здрав с*кс. Като свършили, лежат почиват си и Вълкът пита:
- И, ся ... к’во ще разправяш на вашите?
- Ми к’во, ... ще кажа срещна ме Вълкът, изяде ми баничките, изпи ми винцето, изнасили ме пет – шест пъти ....
- Е де, е де ... ПЕТ – ШЕСТ пъти??!!
- Що бе, ... ти бързаш ли ...

    ?>