Двама ловци попаднали на пресни следи от мечка...

Вицове за Ловци

Двама ловци попаднали на пресни следи от мечка.
- Иди да видиш на къде отива. - казал единият.
- Ами ти?
- Аз ще отида да видя от къде е дошла.