Двама ловци всяка зима безуспешно ходели на лов за лосове...

Вицове за Ловци

Двама ловци всяка зима безуспешно ходели на лов за лосове. Една година измислили хитър план. Решили да вземат автентичен костюм на женски лос и да се научат да надават любовен призив. Щели да се скрият в костюма, да примамят мъжкия лос, да се измъкнат навън и да застрелят животното. Отишли в гората, влезли в костюма и заели удобна позиция в края на една поляна. Надали любовен призив и след няколко минути се появил грамаден мъжкар. Когато се приближил, мъжът отпред казал:
- Хайде да излезем и да го застреляме.
Онзи отзад обаче изпъшкал:
- Не мога! Ципът заяде. Какво ще правим?
Другият отговорил:
- Аз ще започна да паса трева, но ти най-добре се приготви.