Вървим по горска пътека. Допика ми се и кривнах в гората. Тъкмо го извадих...

Вицове за Разни

Вървим по горска пътека. Допика ми се и кривнах в гората. Тъкмо го извадих, насреща ми - мечка!
- Що ли да не се изкендзам...