Син пише писмо на майка си: "Скъпа мамо! Роди ми се син, а жената нямаше мляко и...

Вицове за Семейство

Син пише писмо на майка си:
"Скъпа мамо! Роди ми се син, а жената нямаше мляко и го кърми една негърка и детето почерня."
Майката отговаря:
"Скъпи сине, когато ти се роди и аз нямах мляко, и те хранех с краве мляко, но рога ти пораснаха на тридесет и три години чак."