Представям си как тихо зад Джорджано промъквам се със струна от пиано...

Вицове за Разни

Представям си как тихо зад Джорджано
промъквам се със струна от пиано,
замятам му я през врата и стягам,
докато се изака… После бягам…