Подбрани вицове и нищо сериозно
  Представям си как тихо зад Джорджано промъквам се със струна от пиано...

Вицове за Разни

Представям си как тихо зад Джорджано
промъквам се със струна от пиано,
замятам му я през врата и стягам,
докато се изака… После бягам…