Надпис в поликлиниката...

Вицове за Доктори

Надпис в поликлиниката:
"За семейното планиране - ползвайте входа отзад"