Мамо, направи ми закуска...

Вицове

- Мамо, направи ми закуска.
– Ако спя с баща ти, не означава непременно да ме наричаш “мамо”.
– А как да те наричам?!
– Както всички – Спас.