Студентите медици, за да не уронват...

Вицове за Студенти

Студентите медици, за да не уронват престижа на професията си, дават Хипократова клетва.
Студентите във Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив, за да не уронват престижа на професията си дават клетва, че на никой няма да разкрият състава на саламите.