Фразата: - "Да вървим, ще ти купя нещо!"...

Вицове за Разни

Фразата:
- "Да вървим, ще ти купя нещо!" - има силен, оздравителен ефект!