На Иванчо баба му открива собствен колбасарски цех...

Вицове за Иванчо

На Иванчо баба му открива собствен колбасарски цех. Взел и Иванчо с него. Виждаш ли Иванчо от единия край влиза теле, а от другия салам излиза. Иванчо:
-А ако вкараме салам? Да Иванчо на майка ти салам вкарах, а теле излезе.
    ?>