Ученик в Перник говори за географските забележителности в района...

Вицове за Ученици

Ученик в Перник говори за географските забележителности в района, в който живее:
- Освен с наименованието си"Голф стрийт",новата магистрала"Люлин"е позната и като"Винкел щрасе"