Учениците мислят, че в университета е по-хубаво...

Вицове за Ученици

Учениците мислят, че в университета е по-хубаво, но само студентите знаят, че най-хубаво е в детската градина.