Във вашето училище не ходите ли на родителски срещи...

Вицове

- Във вашето училище не ходите ли на родителски срещи?
- Не, изпращаме парите по децата.