Министерството на здравеопазването изпрати по случай Първи март...

Вицове за Празници

Министерството на здравеопазването изпрати по случай Първи март над 1 500 000 мартеници на всички здравно неосигурени лица. Имало е и картичка с текст:
"За Вашето здраве вече се грижи само тази мартеничка!"