Не ходи там, чакат те неприятности...

Вицове

- Не ходи там, чакат те неприятности!
- Как така "Не ходи"?... Те ме чакат!