Влизам следобед в счетоводството никой...

Вицове

Влизам следобед в счетоводството - никой… Влизам във Фейсбук - оп-п-па! Счетоводството!