Чекията изгражда характера, развива въображението...

Вицове

Чекията изгражда характера, развива въображението и те прави независим.