Иванчо, каква е дилемата на Хамлет от съвременна гледна точка...

Вицове за Иванчо

- Иванчо, каква е дилемата на Хамлет от съвременна гледна точка?
- Да се ожени или да се омъжи, госпожо!