Бурен секс. Жената не млъква: Ох, скъпи, по-наляво, дай сега малко назад...

Вицове

Бурен секс. Жената не млъква:
– Ох, скъпи, по-наляво, дай сега малко назад... малко напред...
– Мила, ние чукаме ли се или паркираме?