Телефонът звъни в три часа през нощта. Мъжки глас пита...

Вицове за Разни

Телефонът звъни в три часа през нощта. Мъжки глас пита:
- Ало, 31-23-57 ли е?
- Алкохолик нещастен, не можа ли поне една цифра да улучиш?