Иванчо, признай си, кой ти написа съчинението...

Вицове за Иванчо

- Иванчо, признай си, кой ти написа съчинението?
- Не знам, честна дума! Рано легнах да спя, госпожо Петрова.
    ?>