Един продава телета на животинския пазар...

Вицове за Животни

Един продава телета на животинския пазар. Идва капризен клиент, оглежда теленцата и мърмори:
- Това ми се вижда мършаво, другото е много шарено, това пък много дебело ми се вижда…
Собственикът:
- Ей там, в камиона е майка им Бисерка. Иди и си направи баш к'вото ти харесва!