Семейство, след първата брачна нощ закусват...

Вицове за Семейство

Семейство, след първата брачна нощ закусват.
Жената казва на мъжа:
- Ти даже се храниш като заек!