Как се казваш?- 100ил, а ти?- Хри100, а жена ти?- 100янка, а твоята?- 100йна.- Како ти...

Вицове за Приятели

Как се казваш?
- 100ил, а ти?
- Хри100, а жена ти?
- 100янка, а твоята?
- 100йна.
- Како ти се казват децата? 3фон и 5ко,а твоите?
- Едно имам, казва се 5ър..