Онаа...- Тръгам си...щещ ли нещо да каеш?Нашио...- Айде по бърже......

Вицове за Семейство

Онаа...
- Тръгам си...щещ ли нещо да каеш?
Нашио...
- Айде по бърже....