Моите думи не променят твоето мнение, а твоето мнение не променя моето решение!

Вицове за Умнотии

Моите думи не променят твоето мнение, а твоето мнение не променя моето решение!